Specjalistyczny Gabinet Ortodontyczny dr n. med. Katarzyna Kobus-Zaleśna lek. stom. Marcin Zaleśnydr nauk med. Katarzyna Kobus-Zaleśna

specjalista II stopnia z zakresu ortodoncji


Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Pracowała w Poradni Ortodontycznej Szpitala i Kliniki Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju ukierunkowanej na leczenie wad rozwojowych oraz urazów i nowotworów twarzy, a następnie w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. Prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w pełnym zakresie. W leczeniu wad rozwojowych i wybranych zaburzeń ortognatycznych współpracuje z prof. hab. dr h.c Kazimierzem Kobusem.Autorka i współautorka monografii i rozdziałów w podręcznikach oraz wielu prac opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Aktywna uczestniczka sympozjów i zjazdów naukowych w Polsce i zagranicą. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, European Orthodontic Society. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w Akademii Medycznej we Wrocławiu po obronie pracy oceniającej wyniki stosowania przeszczepów kostnych do wyrostka zębodołowego u pacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia.lekarz stomatolog Marcin Zaleśny

Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w trakcie specjalizacji z ortodoncji. Współuczestniczy w planowaniu i leczeniu pacjentów ortodontycznych. Bierze udział w kursach, konferencjach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych.
Dorobek naukowy:

1. Katarzyna Kobus-Zaleśna.: promotor dr hab. Jan Wnukiewicz, prof. nadzw. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.: Skuteczność przeszczepiania kości do szczeliny wyrostka zębodołowego w jednostronnych, całkowitych rozszczepach wargi wyrostka zębodołowego i podniebieniaWrocław 2006; praca doktorska

2. Kazimierz Kobus, Agnieszka Pisulska-Otremba, Piotr Wójcicki, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Osteotomie szczęki w rozszczepach wargi i podniebienia - analiza odległych wyników leczenia Czas.Stomatol. 2002 T.55 nr 8; s.523-532

3. Kazimierz Kobus, Agnieszka Pisulska-Otremba, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Kortykotomia i dystrakcja kości twarzowo-czaszkowych Pol.Przegl.Chir. 2002 T.74 nr 10; s.933-940

4. Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Połowiczy niedorozwój czaszkowo-twarzowy = Craniofacial microsomiaOrtod.Współcz. 2003 Vol.5 nr 4; s.103-114

5. Kazimierz Kobus, Agnieszka Pisulska-Otremba, Piotr Wójcicki, Grażyna Wójcicka, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Porównanie odległych wyników operacji podniebienia za pomocą wydłużonych płatów z lemiesza i sposobem VEAU, operowanych przez jednego chirurga = Long-term results of palatoplasty with extended vomer flap versus VEAU method. One surgeon's experience Pol.Przegl.Chir. 2006 T.78 nr 11; s.1261-1276

6. Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Radiological evaluation of fissure height and measurements of fissure filling degree with cancellous bone graft in patients with total unilateral lip alveolar process and palate clefts Pol.J.Environ.Stud. 2007 Vol.16 no.6C; s.111-114

7. Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Evaluation of preparation of not treated orthodontically patients with lip alveolar process and palate clefts to prosthetic treatment Pol.J.Environ.Stud. 2007 Vol.16 no.6C; s.115-118

8. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Chirurgiczne leczenie rozszczepów W:Rozszczepy wargi i podniebienia ; pod red. Teresy Matthews-Brzozowskiej; Wrocław : Akad. Med., 2007; s.77-88ISBN 978-83-7055-416-3

9. Janina Szeląg, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Orthodontic care in children with face congenital malformations W:Cause-effect implications in medical procedures ; ed. by Włodzimierz Więckiewicz, Anil Kumar Agrawal; Wrocław : Ofic. Wydaw. Arboretum, 2008; s.41-57 ISBN 978-83-60011-65-2

10. Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Treatment of young adults with lip and palate cleft following execution of scheduled procedures with consideration of environmental conditions Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.126-130. Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008

11. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Maciej Kawala.: Surgical-orthodontic preparation to prosthetic treatment of patients with complete unilateral clefts after bone grafting Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.136-140Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008

12. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Maciej Kawala, Liwia Minch.: Prevalescens and type of malocclusion among children in the age of 8 and 12 years with unilateral cleft palate and among children without congenital abnormalities Pol.J.Environ.Stud. 2008 Vol.17 no.6A part 1; s.151-156 Second Scientific and Educational Conference "State of health of oral cavity and environments conditionals. Achivments of modern dentistry". Nałęczów, 24th-26th of April 2008

13. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Dorota Cudziło, Artur Matthews-Brzozowski, Maria Pospieszyńska.: Chirurgia ortognatyczna a mowa. W:Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę ; pod red. Teresy Matthews-Brzozowskiej i Beaty Kawali; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; s.185-199 ISBN 978-83-7055-539-9

14. Vesna Koželj, Miljana Vegnuti, Martina Drevenšek, Maria Hortis-Dzierzbicka, Gonzalo Gonzalez-Landa, Siiri Hanstein, Irena Klimova, Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Gunvor Semb, Bill Shaw.: Palate dimensions in six-year-old children with unilateral cleft lip and palate: a six-center study on dental casts. Cleft Palate Craniofac.J. 2012 Vol.49 no.6; s.672-682

15. Kazimierz Kobus, Agnieszka Pisulska-Otremba ,Piotr Wójcicki, GrażynaWójcicka, Katarzyna Kobus-Zaleśna. Ocena skuteczności wydłużonych płatów z lemiesza i odwróconej sekwencji operowania w leczeniu jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia.7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Polanica-Zdrój 27-29.05. 1999. streszcz. s.74

16. Agnieszka Pisulska-Otremba, Anna Barucha, Katarzyna Kobus-Zaleśna. Rozwój twarzowej części czaszki u dzieci z rozszczepami jedno- i obustronnymi. 3 Zjazd PTO, Polanica-Zdrój 29.05-02.06.1999 streszcz.s.20

17. Agnieszka Pisulska-Otremba, Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Grażyna Wójcicka. Odległe wyniki zespołowego leczenia dzieci z rozszczepami. 26 Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, Szczecin 15-17.06.2000, streszcz.s.22

18. Kazimierz Kobus, Agnieszka Pisulska-Otremba, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Ryszard Nawrocki, Leszek Leszczyński. Wydłużanie żuchwy. 8 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Łódź 11- 13.10.2001, streszcz. s.33

19. Kazimierz Kobus, Agnieszka Pisulska-Otremba, Piotr Wójcicki, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Anna Jaworska. Osteotomie szczęki w rozszczepach wargi i podniebienia. 8 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Łódź 11- 13.10.2001,streszcz.

20. A. Pisulska-Otremba, K. Kobus-Zaleśna, W. Rusin. Orthodontic management in patiens with first and second branchial arch disorders. 4 Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Białystok 22-24.05.2003, streszcz. s.204

21. Agnieszka Pisulska-Otremba, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Kazimierz Kobus.: Postępowanie ortodontyczne u pacjentów z zespołem wad I i II łuku skrzelowegoW:7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego "Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy". Lublin, 25-28.09.2003; s.43-44 poz.R24

22. Beata Kawala, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Maciej Kawala.: Częstość występowania i rodzaj wad zgryzu u dzieci 8 i 12 letnich z całkowitym jednostronnym rozszczepem wargi wyrostka zębodołowego i podniebienia oraz u dzieci bez wad wrodzonych = Prevalescens and type of malocclusion among children in the age of 8 and 12 years with unilateral cleft palate and among children without congenital abnormalities W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.87

23. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Leszek Leszczyński, Ryszard Nawrocki, Barbara Liśniewska- Machorowska.: Złożone leczenie ciężkich niedorozwojów czaszkowo-twarzowych (CFM) W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej "Polska Chirurgia Szczękowo-Twarzowa - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?". Zamek Książ k/Wałbrzycha, 27-29 wrzesień 2007 r. [CD-ROM]; streszczenia referatów na Kongres, s.18-19 poz.2.2

24. J.Stasik, Agnieszka Pisulska-Otremba, Katarzyna Kobus-Zaleśna. Przeszczepy kości w rozszczepach , zaburzenia zębowe a wady zgryzu. 11 Zjazd PTO Lublin 27-30.09.2007./streszcz/ s.38

25. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna: "Chirurgiczne leczenie rozszczepów" w Monografii pod redakcją Teresy Matthews-Brzozowskiej "Rozszczepy wargi i podniebienia". 2007

26. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Maciej Kawala, Liwia Minch.: Częstość występowania i rodzaj wad zgryzu u dzieci 8 i 12 letnich z całkowitym jednostronnym rozszczepem oraz u dzieci bez wad wrodzonych W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.356 poz.RA10

27. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Maciej Kawala.: Przygotowanie chirurgiczno-ortodontyczne do leczenia protetycznego pacjentów z całkowitymi jednostronnymi rozszczepami po przeszczepie kości W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008; s.58 poz.PA019

28. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Kazimierz Kobus, A. Pisulska-Otremba.: Zespołowe leczenie połowiczego niedorozwoju twarzy ( hemicraniofacial microsomia-HCFM)= Interdisciplinary treatment of hemicraniofacial microsomia W:13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Wrocław, 09-12.09.2009 r.: s. 33-34 poz.R02

29. Kazimierz Kobus, Agnieszka Pisulska-Otremba, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Algorithm and combined treatment of severe hemicraniofacial microsomia. 4-Th Middle East International Plastic Surgery and Laser Congres, 23-26 March 2009, Dubai UAE /wykład/

30. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Cranio-maxillo-facial-surgery Mińsk 07.09.2010 / wykład/

31. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Mariusz Wysocki.: Profiloplastyka XII Zjazd PTCh. PRiE Warszawa 20-21 XI 2011 / wystąpienie/

32. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Mariusz Wysocki.: Facial plastic surgery PTS Zakopane 02.12.2011 /wykład/

33. Katarzyna Kobus-Zaleśna. Leczenie ortodontyczne pacjentów po rekonstrukcji stawów skroniowo-żuchwowych. 16. Zjazd PTO 27-3-. 09. 2012 Poznań / wystąpienie/

34. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Dorota Cudziło, Artur Matthews-Brzozowski, Maria Pospieszyńska "Chirurgia ortognatyczna a mowa" w Monografii pod redakcją Teresy Matthews-Brzozowskiej i Beaty Kawali "Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę". 2012

35. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.:Cleft lip and palate.: Deliberations doubts and dilemma. Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Kompleksowe leczenie wad rozszczepowych" Lublin 06.10.2012/wystąpienie/

36. Kazimierz Kobus, Agnieszka Pisulska-Otrebma, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Waldemar Rusin.: Zastosowanie aparatów dystrakcyjnych w leczeniu wad rozwojowych żuchwy. IX Zjazd PTChPRiE 6-8.XI 2003 Warszawa -Ożarów /wystąpienie/

37. Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Leczenie ortodontyczne zniekształceń porozszczepowych. Forum Ortodontyczne 2013 T.9 nr 2;s.140/wystąpienie/Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych wad części twarzowej czaszki". Instytut Matki i Dziecka Warszawa 13.04. 2013

38. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: Asymetrie twarzy - wybrane zagadnienia. Punkt widzenie chirurga plastycznego i ortodonty. Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Asymetrie twarzy-etiologia, diagnostyka i leczenie." Lublin 16.11.2013 /wystąpienie/.

39. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna: Timing of cleft lip and palate repair. Development Period Medicine 2014 Vol 18 no 1; s.79-84.

40. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Kazimierz Kobus, Maciej Kawala: Orthodontic treatment in children with cleft lip and palate repaired using a two-stage surgical correction-author's experience. Development Period Medicine 2014 Vol 18 no 1; s.116-123.

41. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna "Chirurgia plastyczna w stomatologii" Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Problemy chirurgiczne w codziennej praktyce stomatologicznej". 11.10.2014 Lublin / wystąpienie/.

42. Beata Kawala, Katarzyna Kobus-Zaleśna , Janina Szeląg: "Ortodontyczne leczenie zniekształceń porozszczepowych". Konferencja naukowa "Leczenie rozszczepów wargi wyrostka zębodołowego i podniebienia. Kraniostenozy". 09.10.2014 Polanica-Zdrój /wystąpienie/.

43. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Mariusz Wysocki: Long-term Observations and Own Concepts in Cleft Lip and Palate Repair. SOJ Surgery 2015, April 08.

44. Katarzyna Kobus-Zaleśna, Marcin Zaleśny: Hemicraniofacial microsomia -HCFM /wystąpienie/ Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki w zespołach genetycznie uwarunkowanych". Instytut Matki i Dziecka Warszawa 18.04.2015.

45. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Mariusz Wysocki.: "Rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia" w książce "Chirurgia i estetyka twarzy". 2017.

46. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: "Połowiczy niedorozwój twarzy" w książce "Chirurgia i estetyka twarzy". 2017.

47. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: "Niedorozwoje żuchwy" w książce "Chirurgia i estetyka twarzy". 2017.

48. Katarzyna Kobus-Zaleśna.: "Ortodoncja estetyczna" w książce "Chirurgia i estetyka twarzy". 2017.

49. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: "Wady rozwojowe twarzy". W książce "Chirurgia i estetyka twarzy" pod redakcją Kazimierza Kobusa i Katarzyny Kobus-Zaleśnej wyd. MEDSPORTPRESS 2017. s. 55-174.

50. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna: "The treatment of facial asymmetry: Review" Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017, Vol. 26, No 8; s 1301-1311.

51. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna: "Remarks on Perfection in Plastic Surgery of the Face" BioMed Research International Vol. 2018, Article ID 5835167, https://doi.org/10.1155/2018/5835167

52. Katarzyna Kobus - Zaleśna : Problemy chirurgiczne w ortodoncji - Surgical problems in orthodontics. 21 Zjazd PTO III Kongres PTTO Wrocław 19-22.09 2018 /wykład/.

53. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: "Osteodystrakcja żuchwy i szczęki". W monografii "Chirurgia Ortognatyczna" pod redakcją Tomasza Gedrange, Jana Zapały, Marzeny Dominiak wyd. Edra Urban&Partner 2018.s.200-231.

54. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: "Chirurgia plastyczna twarzy" w książce "Kosmetologia" Tom 2 pod redakcją Anny Kołodziejczak wyd. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2020.

55. Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna.: książka "Operacje estetyczne" pod redakcją Kazimierza Kobusa i Katarzyny Kobus-Zaleśnej wyd. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Sląskich we Wrocławiu 2021.